pozymis: 1-Dirbta 2-Priskait 3-Atsiskait.lap 4-Mokesčiai 5-Išmokėti 6-Balansuot 7-Dd suma 8,9 Vidurkis
Sum(n)  1-viso  2-NuoSoDra 3-NuoGPM    4-GPMautor 5-Profsąj 7-SDMokesc
Tipas	pozymis 	Sum(n)turinys	Santrumpa   Pavadinimas
	1 4 7 9	1 4 7 9
1100	111 1101	TTT T  	PagrAtlyg 	Pagrindinis atlyginimas
1102	111 1101	TTT T  	PapildAtl 	Papildomas atlyginimas
1110	111 1101	TTT T  	Valandinis	Valandinis atlyginimas
1120	111 1101	TTT T  	PoilsDarb 	Darbas poilsio dienomis
1122	111 1101	TTT T  	SvencDarb 	Darbas švenčių dienomis
1130	111 1101	TTT T  	NaktDarb 	Darbas naktį
1131	111 1101	TTT T  	NaktPoSve 	Darbas poilsio ar šventinę naktį
1132	111 1101	TTT   	Virsvaland	Viršvalandžiai
1133	111 1 01	TTT   	VirsvalSum	Suminiai viršvalandžiai
1134	111 1101	TTT   	VirsvalPoi	Viršvalandžiai naktį ir poilsio dienomis
1135	111 1101	TTT   	VirsvalSve	Viršvalandžiai švenčių dienomis
1136	111 1 01	TTT   	BudiNamie 	Budėjimas namuose
1138	111 1 01	TTT   	BudiDarbe 	Budėjimas darbe
1148	 11 1 00	T T   	KompensVTA	Sumažinto DU kompensacija VT darbuotojams	
1150	111 1101	TTT T  	Komandir 	Komandiruotės
1152	111 1 00	     	DienpNeapm	Komandiruočių neapmokestinami dienpinigiai
1154	111 1 00	TTT   	DienpApm 	Komandiruočių apmokestinami dienpinigiai
1160	111 1100	TT TT  	Stipendija	Stipendija
1162	111 1100	TT TT  	StipVardin	Vardinė stipendija
1164	111 1100	TT TT  	StipSocial	Socialinė stipendija
1166	111 1100	TT TT  	StipMagist	Magistranto stipendija
1168	111 1100	TT TT  	StipDoktor	Doktoranto stipendija
1180	111  01	 TT   	PajamNatur	Pajamos natūra kaip atlyginimas 
1181	 11  00	     	PajNatNeap	Neapmokestinamos pajamos natūra 
1183	 11  00	     	PajNatImon	Pajamos natūra, jų mokesčius moka darbdavys
1190	 11 1101	TTT   	Pravaikst 	Pravaikštos
1192	 11 1101	TTT   	Nusalinim 	Nušalinimas nuo pareigų
1194	 11 1101	TTT   	PrastovDrb	Prastova dėl darbuotojo kaltės
1200	111 1 01	TTT   	Priedas  	Priedas.
1202	111 1 01	TTT   	PriedPapil	Priedas už papildomą darbą
1210	111 1 01	TTT   	PriedLaips	Priedas už laipsnį
1212	111 1 01	TTT   	PriedKateg	Priedas už kategoriją
1214	111 1 01	TTT   	PriedKlase	Priedas už klasę
1216	111 1 01	TTT   	PriedStaza	Priedas už stažą
1218	111 1 01	TTT   	PriedAtsak	Priedas už atsakomybę
1220	111 1 01	TTT   	PriedRanga	Priedas už rangą
1230	111 1 01	TTT   	PriedAsmen	Priedas asmeninis
1232	111 1 01	TTT   	PriedRezul	Priedas už darbo rezultatus
1234	111 1 01	TTT   	PriedLauko	Priedas už darbą lauko sąlygomis
1236	111 1 01	TTT   	PriedNaro 	Priedas už naro darbą
1237	111 1 01	TTT   	PriedAukst	Priedas už darbą aukštyje
1240	111 1 01	TTT   	PriedPavoj	Priedas už pavojingumą
1242	111 1 01	TTT   	PriedKenks	Priedas už kenksmingumą
1244	111 1 01	TTT   	PriedKenkL	Priedas už didelį kenksmingumą
1249	111 1 01	TTT   	PriedKiti 	Kiti priedai
1250	111 1 01	TTT   	Priemoka 	Priemoka.
1252	111 1 01	TTT   	PriemokDs 	Priemoka už darbo sąlygas
1254	111 1 01	TTT   	PriemokPap	Priemoka už papildomas užduotis
1259	111 1 01	TTT   	PriemoKito	Kitos priemokos
1400	111 1101	TTT T  	Paskyra  	Atlyginimas pagal paskyras
1402	111 1101	TTT T  	Isdirbis 	Atlyginimas pagal išdirbį
1410	111 1100	T T   	Autorin  	Autorinės sutartys VSDĮ 4str. 1d. 1p.
1412	111 1100	T T   	AutorinN 	Autorinės sutartys VSDĮ 4str. 5d.
1414	111 1100	T T   	SportoAtl 	Sporto ir atlikėjų veiklos pajamos
1416	111 1100	T T   	Atlikeju 	Atlikėjų ir kitos apmokestinamos pajamos
1418	111 1100	T T   	MenoKureju	Meno kūrėjų autorinės sutartys
1420	111 1 01	TTT   	AtlygKiti 	Atlyginimas (kiti priskaitymai)
1422	 11 1 01	TTT   	VidutinDU 	Vidutinis DU
1424	 11 1 01	TTT   	FaktIkiVid	Vidutinio ir faktinio DU skirtumas
1426	 11 1 01	TTT   	PriedMinim	Skirtumas iki valstybės nustatyto minimalaus
1428	 11 1100	TTT   	VidutDUned	Vidutinis DU, neįskaitomas į darbo laiką
1430	111 1101	T T   	ViesiDarb 	Viešieji darbai
1440	 11 1 11	TTT   	Premija  	Premija
1441	 11 1 10	TTT   	PremijaV 	Vienkartinė premija
1444	 11 1 10	TTT   	KetvPrem 	Ketvirtinė premija
1448	 11 1 11	TTT   	MetinPrem 	Metinė premija
1450	 11 1 00	T    	PasalpLaid	Neapmokestinama pašalpa (laid)
1452	 11 1 00	T    	PasalpNeap	Neapmokestinama pašalpa.
1456	 11 1 00	TTT   	PasalpApmo	Apmokestinama pašalpa
1460	 11 1 00	TTT   	Dovana  	Dovana
1470	 11 1 00	T    	Kompensac 	Kompensacija.
1472	 11 1 00	T    	KompRysiai	Kompensacija už ryšius
1474	 11 1 00	T    	KompTransp	Kompensacija už transportą
1476	 11 1 00	T    	KompAtase 	Kompensacija ataše
1477	 11 1 00	T    	KompAtasNu	Kompensacija ataše už patalpų nuomą
1478	 11 1 00	T    	KompSpecT 	Kompensacija už spec. tarnybą
1480	 11 1 00	T    	KompMaitin	Maitinimo išlaidų kompensacija
1482	 11 1 00	T    	KompNuomai	Gyvenamųjų patalpų nuomos kompensacija
1484	 11 1 00	T    	KompSeimai	Kompensacija šeimos nariams
1486	 11 1 00	     	KompKilnoj	Kompensacija už kilnojamo pobūdžio darbą
1488	 11 1 00	T    	KompPersik	Persikėlimo išlaidų kompensacija
1490	 11 1 00	T    	ZalAtlyg 	Žalos atlyginimas darbuotojui
1494	 11 1 00	TTT   	KitiPrisk 	Kiti priskaitymai
1500	 11 1100	TTT T  	Atostogin 	Kasmetinės apmokamos atostogos
1502	 11 1100	TTT T  	PapildAtos	Papildomos apmokamos atostogos
1504	 11 1100	TTT   	MokymAtost	Apmokamos mokymosi atostogos
1506	 11 1100	TTT   	KurybAtost	Apmokamos kūrybinės atostogos
1508	 11 1100	TTT   	VaikuAtost	Atostogos vaikui iki 3m. prižiūrėti
1509	 11 1100	TTT   	VaikuAtosK	Atostogos vaikui iki 2m. prižiūrėti
1510	 11 1100	TTT   	KitosAtost	Kitų rūšių apmokamos atostogos
1520	 11 1100	TTT T  	NeapmAtost	Neapmokamos atostogos
1522	 11 1100	TTT   	NeMokymAto	Neapmokamos mokymosi atostogos
1530	 11 1100	TTT   	NeKitAtost	Neapmokamos kitų rūšių atostogos
1532	 11 1100	TTT   	NestuAtost	Nėštumo ir gimdymo atostogos
1533	 11 1100	TTT   	NestuAtosK	Nėštumo ir gimdymo atostogos kariškiams
1534	 11 1100	TTT   	TevAtost 	Tėvystės atostogos
1535	 11 1100	TTT   	TevAtostKr	Tėvystės atostogos kariškiams
1550	 11 1100	T T   	Nedarbing 	Nedarbingumo pašalpa iš įmonės lėšų
1551	 11 1100	T T   	NedarbKar 	Nedarbingumo pašalpa kariškių
1552	 11 1100	T T   	NedarbKa3 	Nedarbingumo pašalpa kariškių nuo 3d.
1554	 11 1100	T T   	NedarbSlau	Nedarbingumas ligoniams slaugyti
1555	 11 1100	T T   	NedarbSlaK	Nedarbingumas ligoniams slaugyti kariškių
1560	 11 1100	TTT   	Kvalifik 	Kvalifikacijos kėlimas
1562	 11 1100	TTT   	Stazuote 	Stažuotė
1563	 11 1100	TTT   	StazuotKar	Stažuotė kariškių
1564	 11 1100	TTT   	MedicApziu	Laikas medicininėms apžiūroms
1566	 11 1100	TTT   	VisuomPare	Valstybinių ir visuomeninių pareigų vykdymas
1580	 11 1100	TTT   	Prastova 	Prastovos pirma diena
1581	 11 1100	TTT   	Prastov2 	Prastovos 2-3 dienos
1582	 11 1100	TTT   	Prastov4 	Prastovos nuo 4 dienos
1590	 11 1100	TTT   	ApmokVid 	Kiti apmokėjimai pagal vidurkį
1600	 11 1 00	TTT   	KompensAt 	Kompensacija už nepanaudotas atostogas
1620	 11 1 00	TTT   	Iseitine 	Išeitinė išmoka
1622	 11 1 00	TTT   	IseitReorg	Išeitinės išmokos reorganizuojant
1627	 11 1 00	T    	MokMazDuVT	Mokėtina sumažinto DU kompensacija atleistiems VT
1629	 11 1 00	T T   	IseitinVT 	Išeitinė atleistiems VT darbuotojams
1980	 1   00	     	PriskInfo 	Informaciniai priskaitymų įrašai
2100	 11 1 00	   T 	SoDraAsm 	Sodra apdraustųjų
2102	 11 1 00	   T 	SoDraAut1 	Sodra autorinių sutarčių VSDĮ 4str. 1d. 1p.
2104	 11 1 00	   T 	SoDraAut2 	Sodra autorinių sutarčių VSDĮ 4str. 5d.
2106	 11 1 00	   T 	SoDraSport	Sodra sporto ir atlikėjų veiklos
2108	 11 1 00	   T 	SoDraMenin	Sodra meno kūrėjų veiklos
2110	 11 1 00	   T 	SoDra3Kar 	Sodra kariškių
2118	 11 1 00	   T 	SoDraMeno 	Sodra autorinių meno kūrėjams
2119	 11 1 00	   T 	SoDra3VTa 	Sodra atleistų VT darbuotojų
2127	 11 1 00	   T 	SD9VTKompA	Sodra ir PSD 9% Sumažinto DU komp. atleistiems VT
2128	 11 1 00	   T 	SD9VTKompD	Sodra ir PSD 9% sumažinto DU komp. VT darbuotojams
2130	 11 1 00	   T 	PensiKaup 	Pensijos kaupimas
2132	 11 1 00	   T 	PensiKari 	Pensijos kaupimas kariškių
2134	 11 1 00	   T 	PensiAutor	Autorinių pensijos kaupimas
2135	 11 1 00	   T 	PensiAutNe	Autorinių, neturinčių DS, pensijos kaupimas
2136	 11 1 00	   T 	PensiSport	Sporto veiklo pensijos kaupimas
2137	 11 1 00	   T 	PensiMeno 	Meno kūrėjų pensijos kaupimas
2139	 11 1 00	   T 	PensiVTatl	Atleistų VT darbuotojų pensijos kaupimas
2140	 11 1 00	   T 	SveikDraud	Sveikatos draudimas apdraustųjų
2142	 11 1 00	   T 	AutorPSD1 	PSD autorinių VSDĮ 4str. 1d. 1p.
2144	 11 1 00	   T 	AutorPSD2 	PSD autorinių VSDĮ 4str. 5d.
2146	 11 1 00	   T 	SportoPSD 	PSD sporto ir atlikėjų veiklos
2148	 11 1 00	   T 	SveikDrMen	Sveikatos draudimas meno kūrėjų
2150	 11 1 00	     	SveikDrLig	Sveikatos draudimas ligos 2d.d.
2152	 11 1 00	   T 	SveikDrKar	Sveikatos draudimas kariškių
2159	 11 1 00	   T 	SveikDrVTa	PSD atleistų VT darbuotojų
2200	 11 1 00	     	GPM15   	Pajamų mokestis 15% 
2201	 11 1 00	     	GPM20   	Pajamų mokestis 20% (nuo 2019)
2202	 11 1 00	     	GPM15L  	Pajamų mokestis ligos 15% (nuo 2019)
2203	 11  00	     	GPMNatura 	Darbdavio mokamas GPM20 nuo pajamų natūra
2207	 11 1 00	     	GPM15VTa 	Išeitinių GPM 15% VT atleistiesiems 
2208	 11 1 00	     	GPM27   	Pajamų mokestis 27%
2210	 11 1 00	     	AutorGPM 	Autorinio atlyginimo GPM VSDĮ 4str. 1d. 1p.
2212	 11 1 00	     	Autor2GPM 	Autorinio atlyginimo GPM VSDĮ 4str. 5d.
2214	 11 1 00	     	SportoGPM 	Sporto ir atlikėjų veiklos GPM
2218	 11 1 00	     	MenoGPM  	Meno kūrėjų autorinio atlyginimo GPM
2410	 1 1 00	     	Alimentai 	Alimentai.
2411	 1 1 00	     	Alimentai1	Alimentai 1
2412	 1 1 00	     	Alimentai2	Alimentai 2
2413	 1 1 00	     	Alimentai3	Alimentai 3
2414	 1 1 00	     	Alimentai4	Alimentai 4
2415	 1 1 00	     	Alimentai5	Alimentai 5
2420	 1 1 00	     	VykdomRast	Vykdomieji raštai
2421	 1 1 00	     	VykdomRas1	Vykdomieji raštai 1
2422	 1 1 00	     	VykdomRas2	Vykdomieji raštai 2
2423	 1 1 00	     	VykdomRas3	Vykdomieji raštai 3
2424	 1 1 00	     	VykdomRas4	Vykdomieji raštai 4
2425	 1 1 00	     	VykdomRas5	Vykdomieji raštai 5
2426	 1 1 00	     	VykdomRas6	Vykdomieji raštai 6
2427	 1 1 00	     	VykdomRas7	Vykdomieji raštai 7
2428	 1 1 00	     	VykdomRas8	Vykdomieji raštai 8
2429	 1 1 00	     	VykdomRas9	Vykdomieji raštai 9
2430	 1 1 00	     	Kreditas 	Kreditas.
2431	 1 1 00	     	Kreditas1 	Kreditas 1
2432	 1 1 00	     	Kreditas2 	Kreditas 2
2433	 1 1 00	     	Kreditas3 	Kreditas 3
2434	 1 1 00	     	Kreditas4 	Kreditas 4
2435	 1 1 00	     	Kreditas5 	Kreditas 5
2436	 1 1 00	     	Kreditas6 	Kreditas 6
2437	 1 1 00	     	Kreditas7 	Kreditas 7
2438	 1 1 00	     	Kreditas8 	Kreditas 8
2439	 1 1 00	     	Kreditas9 	Kreditas 9
2440	 1 1 00	     	Draudimas 	Draudimas
2441	 1 1 00	     	Draudimas2	Draudimas 1
2900	 1 1 00	     	Profsajung	Profesinės sąjungos nario mokestis
2920	 1 1 00	     	UzButa  	Išskaičiuota už butą
2922	 1 1 00	     	UzGaraza 	Išskaičiuota už garažą
2924	 1 1 00	     	UzTelefona	Išskaičiuota už telefoną
2926	 1 1 00	     	UzUniforma	Išskaičiuota už uniformą
2928	 1 1 00	     	UzMaitinim	Išskaičiuota už maitinimą
2930	 1 1 00	     	UzElektra 	Išskaičiuota už elektrą
2932	 1 1 00	     	UzInternet	Išskaičiuota už internetą
2934	 1 1 00	     	UzSildyma 	Išskaičiuota už šildymą
2936	 1 1 00	     	UzTranspor	Išskaičiuota už transportą
2938	 1 1 00	     	UzDegalus 	Išskaičiuota už degalus
2940	 1 1 00	     	UzStudijas	Išskaičiuota už studijas
2942	 1 1 00	     	UzPaslaug 	Išskaičiuota už paslaugas
2950	 1 1 00	     	UzBroka  	Išskaičiuota už broką
2952	 1 1 00	     	UzZala  	Išskaičiuota už žalą
2970	 1 1 00	     	KitIsskait	Kitos išskaitos
2990	 1 1 00	     	KitiAtskai	Kiti atskaitymai
2992	 1 1 00	     	StudBendr 	Studentai už bendrabutį
2994	 1 1 00	     	StudIntern	Studentai už internetą
3100	 1 11 00	     	Avansai  	Avansiniai mokėjimai
3110	 1 11 00	     	TarpinMok 	Tarpiniai išmokėjimai
3120	 1 11 00	     	KomaAvans 	Komandiruočių avansai
3200	 1 11 00	     	Ismoketi 	Išmokėjimui.
3201	 1 11 00	     	Ismoketi1 	Išmokėjimui 1
3220	 1 11 00	     	IsmoKasa 	Išmokėjimui (kasa)
3300	 1 1 00	     	Inasai  	Piniginiai įnašai
4100	  1  00	   T 	DraudSD  	Draudėjų SD.
4102	  1  00	   T 	DraudAtost	Draudėjų SD iš atostoginių fondo
4103	  1  00	   T 	DraudNatur	Draudėjų mokamas SD nuo pajamų natūra
4104	  1  00	   T 	DraudGyvSD	Draudėjų SD nuo gyvybės draudimo įmokų
4106	  1  00	   T 	DraudAutor	Draudėjų SD 10 % VSDĮ 4str. 1d. 1p.
4108	  1  00	   T 	DraudAut2 	Draudėjų SD 29,7 % VSDĮ 4str. 5d.
4110	  1  00	   T 	DraudKarSD	Kariškių draudėjų SD
4114	  1  00	   T 	DraudSport	Draudėjų SD 28,5 % sporto ir atlikėjų
4116	  1  00	   T 	DraudSDInf	Draudėjų SD nuo informacinių sumų
4118	  1  00	   T 	DraudMeno 	Draudėjų SD meno kūrėjams
4120	  1  00	   T 	DraudViesu	Draudėjų SD viešųjų darbų
4127	  1  00	   T 	DrauKomVTa	Draudėjų SD sumažinto DU atleistiems VT
4128	  1  00	   T 	DrauKomVTd	Draudėjų SD sumažinto DU VT darbuotojams
4129	  1  00	   T 	DraudSDVTa	Draudėjų SD atleistiems VT darbuotojams
4130	  1  00	     	Garantinis	Garantinis fondas
4140	 1  00	     	DraudGyvyb	Gyvybės draudimo įmokos už darbuotoją
4200	    00	     	FondAtost 	Atostogų fondas
4210	    00	     	FondAtosSD	Atostogų SoDros įmokų fondas
5100	    00	     	SkirstPris	Priskaityto DU sąnaudų perskirstymas
5101	    00	     	BusimuPris	Būsimų laikotarpių priskaityto DU perskirstymas
5102	    00	     	SkirstSD 	Dardavio SD sąnaudų perskirstymas
5103	    00	     	BusimuSD 	Būsimų laikotarpių darbdavio SD perskirstymas
5104	    00	     	SkirstGarF	Garantinio sąnaudų perskirstymas
5105	    00	     	SkirstKiti	Priskaitytų sąnaudų perskirstymas ŽŪ
5120	    00	     	GamybSuves	Gamybos sąnaudų perskirstymas
5200	    00	     	TaikytNPD 	Taikytas NPD
5210	    00	     	BazeGPM15 	GPM 15 bazė iki 2018m.
5211	    00	     	DUskGPM  	GPM bazė darbo užmokesčio
5212	    00	     	LIGskGPM 	GPM bazė ligos
5213	    00	     	NATskGPM 	GPM bazė pajamų natūra
5217	    00	     	ATLEskGPM 	GPM bazė atleistųjų
5216	 11 1 00	T    	BuvoNelaik	DU atkėlimas GPM korekcijai
5218	 11 1 00	T    	NelaikuDU 	DU perkėlimas GPM korekcijai
5220	    00	     	AUTskGPM 	GPM bazė autorinio turintiems darbo santykius
5222	    00	     	AUNskGPM 	GPM bazė autorinio neturintiems DS
5224	    00	     	SPOskGPM 	GPM bazė sporto ir atlikėjų 
5228	    00	     	MENskGPM 	GPM bazė meno kūrėjų
5230	    00	     	FaktMokGPM	Faktiškai sumokėtas GPM
5240	    00	     	FaktMokSD 	Faktiškai sumokėtos SD įmokos
5250	 1  00	     	SDgrindys 	SoDros bazė, priedas iki MMA
5300	    00	     	Dividendai	Dividendai
5310	    00	     	Tantjemos 	Tantjemos
5400	 11  00	     	PriskNedSD	VSDF priskaityta nedarbingumo pašalpa
5410	 11  00	     	PriskKitu 	Kitų įmonių priskaitytos sumos
5450	 1  00	     	AtskNedSD 	VSDF atskaitytas GPM nuo pašalpos
5460	 1  00	     	AtskNedGPM	Kitų įmonių atskaitytas GPM
5501	    00	     	NezinomasA	Nežinomas tipas A reformuojant
5502	    00	     	NezinomasB	Nežinomas tipas B reformuojant
5503	    00	     	NezinomasC	Nežinomas tipas C reformuojant
5504	    00	     	NezinomasD	Nežinomas tipas D reformuojant